โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ชื่ออัลบั้ม : พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการห่างไกลยาเสพติด ครู D.A.R.E 63