โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ชื่ออัลบั้ม : การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการพัฒนา Teacher Tool KITS