โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ชื่ออัลบั้ม : ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรื้อถอน