โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ชื่ออัลบั้ม : ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564