โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ชื่ออัลบั้ม : ประชุมครูเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563