โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ชื่ออัลบั้ม : การดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงการปิดเรียนของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รอบ 2 (On line , On demand and On Hand)