โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ชื่ออัลบั้ม : รับการนิเทศ ติดตาม ของนางประภัสสร สรวนรัมย์ และคณะกรรมการศึกษานิเทศก์ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รอบ 2