โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ชื่ออัลบั้ม : ีรับมอบผลิตภัณฑ์ แอทแทค 3D ไวรัส คัลเลอร์ เพื่อส่งเสริมสุขภสพอนามัย