โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ชื่ออัลบั้ม : ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563