โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีรั้ว สพป.สระแก้ว เขต 1