โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 9