โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

Facebook : โรงเรียนบ้านทุ่งพระ โรงเรียนดีศรีตำบล