โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ร่วมพิธีต้อนรับ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1