โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ฉบับที่ 7 ประชุมเตรียมความภาพก่อนเปิดเรียน 1 ก.พ. 64