โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ฉบับที่ 6 มอบเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน