โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ฉบับที่ 5 รับการนิเทศ ติดตาม จากคณะกรรมการศึกษานิเทศก์ และเขตพื้นที่ การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ช่วงโควิดรอบ 2