โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ฉบับที่ 3 สัมพันธ์ชุมชน อสม จิตอาสา