โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

รับมอบผลิตภัณฑ์แอทแทค 3D ไวรัส คัลเลอร์ จำนวน 200 ถุง