โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

กิจกรรมเวทีคนกล้า :คณิตคิดเร็ว