โรงเรียนบ้านทุ่งพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
17/11/2563 เปิดเรียนภาคเรียที่ 1/2563
17/11/2563 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
17/11/2563 การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
09/12/2563 รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 16 ทุน จากคุณยายสายคอ ประกอบผล
09/12/2563 กิจกรรมเวทีคนกล้า :คณิตคิดเร็ว
22/12/2563 รับเงินบริจาคทุนการศึกษา
22/12/2563 รับมอบผลิตภัณฑ์แอทแทค 3D ไวรัส คัลเลอร์ จำนวน 200 ถุง
05/02/2564 ฉบับที่ 3 สัมพันธ์ชุมชน อสม จิตอาสา
05/02/2564 ฉบับที่ 5 รับการนิเทศ ติดตาม จากคณะกรรมการศึกษานิเทศก์ และเขตพื้นที่ การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ช่วงโควิดรอบ 2
05/02/2564 ฉบับที่ 6 มอบเงินค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
05/02/2564 ฉบับที่ 7 ประชุมเตรียมความภาพก่อนเปิดเรียน 1 ก.พ. 64
22/12/2564 ร่วมพิธีต้อนรับ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1
24/12/2564 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการศึกษาธิการภาค 9
24/12/2564 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีรั้ว สพป.สระแก้ว เขต 1